logo

AVO-vervolgonderzoek Cultuur

In 2009 is op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 2007 vervolgonderzoek over cultuur gehouden. Dit vervolgonderzoek, AVO-Cultuur 2009, bestaat uit drie modules:
1) ICT-gebruik voor cultuur (ict)
2) Amateuristische kunstbeoefening (akb)
3) Receptieve cultuurparticipatie (rcp)

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige leden van particuliere huishoudens die op 1 januari 2009 17 jaar of ouder zijn

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek 2007, 16 jaar en ouder en vervolgonderzoek niet afgewezen

Steekproefmethode

aselect module toewijzen aan een persoon in het huishouden, per module aselecte personensteekproef

Verzamelmethode

online vragenlijst en eventueel telefonische vragenlijst (CATI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ism Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, geslacht, provincie, stedelijkheid, herkomst
ict: ook naar wel/niet internet
akb: ook naar beoefening/verenigingslid/lessen
rcp: ook naar geïnteresseerd zijn in kunst

Veldwerkperiode

ict: februari en maart 2009
akb: februari en maart 2009
rcp: mei en juni 2009

Steekproefomvang

in alle drie de modules zijn 3000 vragenlijsten uitgezet

Respons

ict: 1736 personen (58%)
akb: 1746 personen (58%)
rcp: 1529 personen (51%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AVO-vervolgonderzoek Cultuur

Menu