logo

AVO-vervolgonderzoek Gehandicapten

Na het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoeken (AVO) van 1999 en 2003 is vervolgonderzoek uitgevoerd onder mensen met (langdurige) lichamelijke beperkingen. Het doel is aanvullende informatie te krijgen over onderwerpen als aanpassingen op de arbeidsplaats, extra kosten die mensen met gezondheidsproblemen maken, het gebruik van speciaal vervoer en de toegankelijkheid van openbare gebouwen.
De vervolgonderzoeken onder gehandicapten werden gehouden voor de SCP-onderzoeksgroep Zorg. Het bestand van Gehandicapen 2000 is verkrijgbaar via DANS onder het tussen haakjes vermelde nummer.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder met (langdurige) lichamelijke beperkingen, zelfstandig wonend (in 2000: 18 jaar en ouder)

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

reguliere AVO, aangevuld met GfK Scriptpanel

Steekproefmethode

selectie op grond van screeningsvragen

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

tweemaal: 2000, 2004

Weging

in 2000: naar leeftijd, geslacht en ernst van de beperking

Gehandicapten 2000 (P1579)

Veldwerkperiode

mei 2000 - juli 2000

Steekproefomvang

2197 personen

Respons

1309 personen (76%)

Gehandicapten 2004

Veldwerkperiode

oktober 2004 - februari 2005, april 2005

Steekproefomvang

1773 personen

Respons

1284 personen (72%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AVO-vervolgonderzoek Gehandicapten

Menu