logo

AVO-vervolgonderzoek Non-respons

Het non-responsonderzoek is een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 1999. Met dit onderzoek wordt beoogd te achterhalen in welke mate non-respons leidt tot vertekening in de doelvariabelen (het gebruik van voorzieningen) en in hoeverre deze vertekening kan worden gecorrigeerd door weging naar achtergrondvariabelen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

harde weigeraars van het AVO'99 + controlegroep NL-bevolking

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

weigeraars: de weigeraars van het AVO'99; controlegroep: PTT-Afgiftenpuntenbestand

Steekproefmethode

random steekproef uit weigeraars; controlegroep: representatieve, landelijk gespreide steekproef

Verzamelmethode

na persoonlijke benadering naar keuze mondeling, telefonisch, schriftelijk of via internet; controlegroep alleen mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

eenmalig in 2000

Berichtgever

hoofd huishouden of  partner

Veldwerkperiode

juni-september 2000

Steekproefomvang

weigeraars: 329 personen; controlegroep: 276 personen

Respons

weigeraars: 235 personen (71%); 177 personen (64%)

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AVO-vervolgonderzoek Non-respons

Menu