logo

AVO-vervolgonderzoek Sport

Als een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO) van 2003 is in 2005 in het Nationaal Sportonderzoek informatie verzameld over het (niet) sporten en de drijfveren daarachter. Dit onderzoek biedt tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in specifieke aspecten van sport, zoals sportuitrusting, sport tijdens vakanties, lichamelijke opvoeding en mediasport.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die de Nederlandse taal machtig zijn in woord en geschrift

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van het AVO2003 van 15 jaar of ouder die geen bezwaar hadden tegen vervolgonderzoek

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Mulier Instituut (MI)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

activiteiten van de laatste 12 maanden

Veldwerkperiode

juni 2005 - juli 2005

Steekproefomvang

5133 personen

Respons

2262 personen (44%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AVO-vervolgonderzoek Sport

Menu