logo

AVO-vervolgonderzoek Zorgverlof

Zorgverlof 2000 is een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 1999  onder huishoudens die mogelijk in aanmerking komen voor zorgverlof. Het onderzoek is gehouden voor de SCP-onderzoeksgroep Zorg om inzicht te krijgen in de effecten van wetgeving inzake het verlenen van zorgverlof op wettelijke gronden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen die mogelijk in aanmerking komen voor zorgverlof; leeftijd 18 61 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van het reguliere AVO'99 en GfK Script panel

Steekproefmethode

selectie op grond van screeningsvragen ('hulpbehoevende in omgeving')

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst + CATI of CAPI vervolgonderzoek voor mensen met een betaalde baan die zorgverlof zouden hebben opgenomen als dat bestond

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

eenmalig

Weging

naar: zichzelf tot doelgroep rekenen; daadwerkelijk hulp gegeven; zorgsituatie; leeftijd; geslacht; weegfactor AVO

Veldwerkperiode

maart   juni 2000

Steekproefomvang

2676 personen

Respons

schriftelijk onderzoek: 1310 personen (48%); daarnaast is bij 171 personen telefonisch blok A en D afgenomen tijdens reminder; 483 personen kwamen in aanmerking voor het vervolgonderzoek; hiervan hebben er 426 meegedaan (88%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AVO-vervolgonderzoek Zorgverlof

Menu