logo

Acceptatie van homoseksualiteit (Homo)

Het onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit beoogt  een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over homoseksualiteit. Voor dit onderzoek worden sinds 2009 enquêtes gehouden op basis waarvan het SCP een maat voor deze acceptatie berekent. De vragen zijn identiek aan  vragen over homoseksualiteit uit oudere metingen van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV), zodat de maat ook als vergelijking voor eerdere jaren gebruikt kan worden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse burgers van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Intomart GfK Online panel; heet vanaf 2014: GfK Online Panel 

Steekproefmethode

steekproef uit het panel, zonder zelfaanmelders en respondenten vorige meting, gestratificeerd naar geslacht, leeftijd, opleiding, regio en etniciteit

Verzamelmethode

online vragenlijst (CAWI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau en het ministerie van OCW

Veldwerk

Intomart GfK

Frequentie

beginmeting in 2009, jaarlijks een herhaalmeting

Weging

naar leeftijd, geslacht, opleiding en regio, vanaf 2012 ook etniciteit

Homo 2014 4e herhaalmeting

Veldwerkperiode

 28 mei tot en met 12 juni 2014

Steekproefomvang

1269 verzonden uitnodigingen 

Respons

1004 ingevulde vragenlijsten (62%)

Homo 2012 3e herhaalmeting

Veldwerkperiode

14 tot en met 28 mei 2012

Steekproefomvang

1370 verzonden uitnodigingen

Respons

1016 ingevulde vragenlijsten

HOMO 2011 2e herhaalmeting

Veldwerkperiode

2 tot en met 7 maart 2011

Steekproefomvang

1500 verzonden uitnodigingen

Respons

1001 ingevulde vragenlijsten

HOMO2010 1e herhaalmeting

Veldwerkperiode

18 tot en met 22 januari 2010

Steekproefomvang

1800  verzonden uitnodigingen

Respons

1001 ingevulde vragenlijsten

HOMO2009 beginmeting

Veldwerkperiode

26 tot en met 28 maart 2009

Steekproefomvang

1800  verzonden uitnodigingen

Respons

1000 ingevulde vragenlijsten

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Acceptatie van homoseksualiteit (Homo)

Menu