logo

AgeWise basisonderzoek (AWB)

In het AgeWise basisonderzoek zijn kwantitatieve gegevens verzameld ten behoeve van het onderzoek Mature Marketing van E. Keehnen. Dit promotieonderzoek beoogt een systematische beschrijving te geven van de veranderingen in het consumentengedrag na het vijftigste levensjaar.Met het basisonderzoek worden veranderingen in het leven van mensen gesignaleerd en nagegaan in hoeverre deze veranderingen globaal tot nieuw consumentengedrag hebben geleid.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Steekproefmethode

panelsteekproef

Verzamelmethode

internetvragenlijst

Opdrachtgever

KUB: Dirk Sikkel, Edgar Keehnen

Veldwerk 

CentERdata

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

de huidige situatie wordt vergeleken met die van tien jaar eerder

Veldwerkperiode

weekend van 16 maart 2002

Respons

1914 personen, van wie 773 vijftig jaar of ouderHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / AgeWise basisonderzoek (AWB)

Menu