logo

Allochtone vrouwen in politieke functies (AIP)

In het kader van het opstellen van een sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden is onderzocht wat de politieke participatie van allochtone vrouwen is in gemeenten, provincies, deelgemeenten en stadsdeelraden. Tevens is gekeken naar de aard en aanleiding van het aftreden van raadsleden en statenleden in de huidige zittingsperiode en de mate waarin dit allochtonen betreft.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse gemeenten, provincies, deelgemeenten en stadsdeelraden

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

bestuurlijke eenheden (gemeenten, provincies, deelgemeenten en stadsdeelraden)

Steekproefkader

nvt: hele universum

Verzamelmethode

bestaande bronnen bij het SGBO; vragenlijst via internetpagina, na aanschrijving

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

SGBO, onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Frequentie

eenmalig

Berichtgever

griffier van de betreffende eenheid

Verslagperiode

huidige zittingsperiode

Veldwerkperiode

mei 2005

Respons

circa 50%; 246 gemeentelijke griffiers, 6 provinciale griffiers

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Allochtone vrouwen in politieke functies (AIP)

Menu