logo

Arbeidsaanbodpanel (AAP)

Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) in kaart te brengen in de loop van de tijd. Belangrijke thema's zijn arbeidsmobiliteit en zoekgedrag naar een baan. Andere onderwerpen zijn arbeidsduur, meningen over arbeid, huidige baan en collega's.
Het arbeidsaanbodpanel valt onder het project Aanbod van arbeid .

De bestanden van het arbeidsaanbodpanel zijn te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 16 t/m 66 jaar, (potentiële) beroepsbevolking; sinds 2004 ook scholieren en studenten

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

oorspronkelijke meting PTT-afgiftepuntenbestand; bij elke golf aanvulling uit bestanden van het betreffende veldwerkbureau; vanaf 2012 aanvullende adressensteekproef door het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode

panel; tot 2012 aanvulling op basis van de leeftijd, geslacht, gezinsgrootte en regio; vanaf 2012 aanvullende adressensteekproef met stratificatie op basis van leeftijd, huishoudsituatie, voornaamste bron inkomsten, wel of niet grote stad

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst; vanaf 2000 computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); vanaf 2004 schriftelijke of internetvragenlijst (PAPI en CAWI)

Opdrachtgever

tot 2010 Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), vanaf 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Intomart (1985-2006), Centerdata (2008-2010), GfK Intomart (2012-2016), I&O research (2018-)

Frequentie

1985 en vanaf 1986 elk even jaar

Veldwerkperiode

de meting van 1985 in het voorjaar, volgende metingen in het najaar

Weging

van 2000-2010 is er een weegfactor naar leeftijd, vanaf 2012 een weegfactor op basis van de strata van de aanvullende steekproef

Verslagperiode

van de cohorten 1985 en 1986 is met behulp van retrospectieve vragen de arbeidsmarktgeschiedenis en nog andere informatie vanaf 1980 bekend. Voor de latere golven is telkens over een periode van twee jaar teruggevraagd, dus tot aan het tijdstip van de vorige enquête.

 Aantallen

circa 4500-5000 personen waarvan gemiddeld circa 25 procent uit een verse steekproef

 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Arbeidsaanbodpanel (AAP)

Menu