logo

Arbeidskrachtentelling (AKT)

In de Arbeidskrachtentelling zijn gegevens verzameld over de bevolking en beroepsbevolking om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in aansluiting bij de enquête naar arbeidskrachten van het Bureau voor de Statistiek van de EG. De Arbeidskrachtentelling is de voorloper van de Enquête beroepsbevolking (EBB)

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-bevolking van 14 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

telregisters van de Volkstelling 1971, aangevuld met nieuwe woningen

Steekproefmethode

systematische steekproef met aselect begin; stratificatie naar 5 regio's

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de gemeenten

Frequentie

tweejaarlijks, van 1973 tot en met 1985

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Arbeidskrachtentelling (AKT)

Menu