logo

Beeld van de wetenschap in de samenleving (BVW)

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een onderzoek gehouden naar het beeld van de wetenschap in de Nederlandse samenleving. Tevens werden enkele speciale groepen ondervraagd: wetenschapsjournalisten, leden van adviesraden en kamerleden. Het onderzoek bestrijkt de volgende onderwerpen: de inhoud van het begrip wetenschap, informatie over wetenschap, kennis en inzicht op de terreinen van de exacte en sociale wetenschappen, opvattingen over en evaluatie van de technologie, evaluatie van de wetenschap in het algemeen en het raakvlak van wetenschap en beleid. Naast de enquête zijn er acht diepte interviews gehouden, vijf met wetenschapsjournalisten en drie met beleidsambtenaren.
Het bestand is te verkrijgen via DANS onder studienummer P1491.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nedelandse bevolking van 16 jaar en ouder; speciale groepen: wetenschapsjournalisten, leden adviesraden en kamerleden

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

publieksonderzoek: centERpanel; wetenschapsjournalisten: leden Vereniging voor Wetenschapsjournalisten

Steekproefmethode

centERpanel; alle deelnemende leden van panelhuishoudens

Verzamelmethode

computervragenlijst (panel); schriftelijke vragenlijst (speciale groepen)

Opdrachtgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO); Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, geslacht en opleiding

Veldwerkperiode

publieksonderzoek: 10 en 17 maart 2000; speciale groepen: voorjaar 2000

Steekproefomvang

publieksonderzoek: 1818 huishoudens; wetenschapsjournalisten: 170 personen; leden adviesraden: 550 personen; kamerleden: 224 personen

Respons

publieksonderzoek: 1244 huishoudens (68%); 1777 personen; wetenschapsjournalisten: 59 personen; leden adviesraden: 107 personen; kamerleden: 26 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Beeld van de wetenschap in de samenleving (BVW)

Menu