logo

Beeldvorming over minderheden (BOM)

Voor de Rapportage Minderheden is het onderzoek Beeldvorming over minderheden gehouden om inzicht te verkrijgen in de mening van de autochtone Nederlandse bevolking over etnische minderheden. Het bestand en de bijbehorende documentatie zijn via DANS te verkrijgen onder studienummer P1691.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

GfK ScriptPanel

Steekproefmethode

steekproef uit panel

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht x leeftijd, opleiding, werkzaamheid, inkomen, positie in huishouden en stedelijkheidsgraad

Veldwerkperiode

24 april - 14 juni 2002

Steekproefomvang

4515 personen

Respons

3000 personen (66%)3000 personen (66%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Beeldvorming over minderheden (BOM)

Menu