logo

Behoefteonderzoek onder werkgevers naar deeltijdwerk (BwgD)

Op verzoek van de Taskforce DeeltijdPlus  heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vrouwen met een kleine deeltijdbaan te stimuleren om meer  te gaan werken. Om inzicht te krijgen in de rol van werkgevers  bij de uitbreiding van arbeidsduur van deeltijders, en in hun gedrag, ervaringen en ambities op dit vlak is een survey gehouden onder werkgevers in vijf sectoren. Daarnaast zijn voor een verdiepingsonderzoek in april en mei 2009 in vijftien organisaties individuele vrije interviews gevoerd en werden er in mei en juni 2009 focusgroepgesprekken gehouden met een aantal werkgevers uit het survey.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

vestigingen van bedrijven en instellingen met minimaal vijf werknemers in de sectoren overheid, zorg en welzijn, onderwijs, detailhandel en schoonmaak

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

vestiging

Entiteiten

organisaties

Steekproefkader

LISA-vestigingenregister

Steekproefmethode

disproportioneel gestratificeerde steekproef; dertien subsectoren en vier grootteklassen

Verzamelmethode

telefonisch interview

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Stratus Marktonderzoek B.V.

Frequentie

eenmalig

Weging

naar sector en grootteklasse

Berichtgever

functionaris die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid

BwgD 2008

Veldwerkperiode

november - december 2008

Steekproefomvang

4771 vestigingen

Respons

2016 vestigingen (42%)

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Behoefteonderzoek onder werkgevers naar deeltijdwerk (BwgD)

Menu