logo

Beleving van de vrije tijd (BVT)

Dit onderzoek gaat in op de verschillen in beleving van de vrije tijdsbesteding binnens- en buitenshuis. De doelstelling van het onderzoek is vierledig:

1. te weten komen wat mensen onder het woord 'recreatie' verstaan;

2. te weten komen of en waarom mensen tevreden zijn over de verhouding van de vrije tijd die zij thuis en buitenshuis besteden, of dat zij liever vaker thuis blijven, of vaker eropuit zouden gaan;

3. te weten komen of en waarom mensen tevreden zijn over het aandeel vrijetijdsactiviteiten dat zij alleen en samen met anderen ondernemen, of dat zij liever vaker alleen of vaker samen eropuit zouden gaan;

4. te weten komen hoe vaak men de vrijetijdsbesteding buitenshuis als negatief ervaart, en waaarom.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

De Onderzoek Groep van MarketResponse

Steekproefmethode

random steekproef uit De Onderzoek Groep

Verzamelmethode

Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

MarketResponse Nederland BV

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, opleiding en nielsenregio; de weegfactor loopt van 0,6 tot en met 1,5

BVT2010

Veldwerkperiode

15 tot en met 23 november 2010

Steekproefomvang

bruto steekproef 1322 personen; netto steekproef 1143 personen

Respons

802 personen (70% van de netto steekproef)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Beleving van de vrije tijd (BVT)

Menu