logo

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland (BCN)

Het Belevingsonderzoek Caribisch Nederland is onderdeel van de evaluatie van de staatkundige verhouding die in 2010 is overeengekomen tussen de Nederlandse regering en de drie Openbare Lichamen van Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire). Het onderzoek in 2015 is uitgevoerd in opdracht van het SCP na eerdere onderzoeken in 2011, 2012 en 2013 in opdracht van de Rijksvertegenwoordiger. Er is gevraagd naar de beleving van de veranderingen op het gebied van de huidige en toekomstige situatie op het eiland, het functioneren van het onderwijs, de gezondheidszorg op het eiland, werk en sociale zekerheid, de veiligheid op het eiland, infrastructuur, overheid en bestuur, en de ontwikkeling in inkomen en koopkracht op het betreffende eiland.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

burgers van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) van18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

personen

Verzamelmethode

telefonische enquête (vaste en mobiele nummers)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Curconsult

Frequentie

2011, 2012, 2013, 2015

BCN 2015

Veldwerkperiode

april 2015

Respons

749 personen (Bonaire: 401 personen; Sint Eustatius: 202 personen; Saba: 146 personen)

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Belevingsonderzoek Caribisch Nederland (BCN)

Menu