logo

Budgetonderzoek (BO)

Het doel van het Budgetonderzoek is het verschaffen van statistische informatie over de bestedingen van typen huishoudens, gerelateerd aan kenmerken van het huishouden zoals grootte en samenstelling, inkomen, sociaal-economische categorie van het huishouden, kenmerken van de woning en het bezit van duurzame consumptiegoederen. Hiertoe worden gedurende een jaar gegevens verzameld over bestedingen, inkomsten en achtergrondkenmerken bij een steekproef van Nederlandse huishoudens. Gedurende een kwart maand houden de huishoudens nauwgezet een huishoudboekje bij, de rest van het jaar alleen grotere uitgaven. In 2001 en 2002 zijn er geen budgetonderzoeken geweest. De budgetonderzoeken van 1978-2004 (exclusief 2001 en 2002) zijn beschikbaar via DANS.
Vanaf 2005 is een andere onderzoeksmethode gehanteerd. 
Vanaf 2012 wordt het onderzoek volgens een nieuwe opzet uitgevoerd. Via internet hielden 6000 huishoudens een huishoudboekje bij. Hierin noteerden ze vier weken lang bepaalde uitgaven. Daarnaast vulden ze een vragenlijst in over hun vaste lasten en andere regelmatige uitgaven. Via een koppeling met integrale registers zijn inkomensgegevens en andere achtergrondkenmerken van de huishoudensleden toegevoegd.

CBS-informatie over de budgetonderzoeken tot 2005
CBS-informatie over de budgetonderzoeken vanaf 2005

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

particuliere huishoudens in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

geografisch basisregister; algemeen bedrijfsregister; deelnemers voorgaande budgetonderzoeken

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, adressen; prestratificatie: optimale allocatie

Verzamelmethode

mondelinge en schriftelijke vragenlijst, huishoudboekje

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Uitvoerder veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend, sinds 1978

Weging

naar sociaal-economische categorie, netto huishoudinkomen, huishoudgrootte, eigendomsverhouding woning, geslacht alleenstaanden

Steekproefomvang

de nagestreefde netto steekproefomvang is in de periode 1992 t/m 1999 circa 2000 huishoudens; in het BO 2000 is de steekproef vergroot tot circa 2400 huishoudens en vanaf 2003 is de omvang 1500 huishoudens

Respons

de initiële respons is circa 25% van de benaderde huishoudens; de uitval is circa 15% van de deelnemende huishoudensMenu