logo

Centrum indicatiestelling zorg - analysebestanden (CIZ)

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beheert sinds 2005 de registratie van indicaties voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), een taak die voorheen werd uitgevoerd door de Regionale Indicatie Organen (RIO's). Het CIZ beoordeelt of een persoon voor AWBZ-zorg in aanmerking komt. Van elke aanvraag legt het CIZ een elektronisch dossier aan. Op basis van deze registratie zijn verschillende analysebestanden samengesteld. Sinds 2005 is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) tevens formeel eigenaar van de data uit het GINO-registratiesysteem (Geïntegreerde informatienetwerken ouderenzorg).

De analysebestanden worden door het SCP gebruikt voor de modellering van de ontwikkelingen in de vraag naar langdurige zorg.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Centrum indicatiestelling zorg - analysebestanden (CIZ)

Menu