logo

Cohortonderzoek onderwijsloopbanen 5-18 (COOL)

In het schooljaar 2007/2008 is als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, het cohortonderzoek onderwijsloopbanen onder leerlingen van 5-18 jaar gestart (COOL5-18). Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Het primaire doel is een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorieën leerlingen.
In het onderzoek staan drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen centraal: de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde; de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties, en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de eerste ronde (2007-2008) hebben leerlingen meegedaan uit groep 2, 5 en 8 van het primair onderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde (2010-2011 en 2013-2014) worden deze groepen opnieuw onderzocht, maar daarnaast ook de leerlingen in de bovenbouw van het HAVO en VWO en in het MBO.

 Meer informatie op de website van COOL5-18. De bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder het tussen haakjes vermelde nummer.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie leerlingen van 5 tot 18 jaar in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo
Soort onderzoek cohortonderzoek
Steekproefeenheid school
Entiteiten scholen, klassen, personen
Steekproefkader scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO
Verzamelmethode toetsen, enquêtes en registratiegegevens
Opdrachtgever Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Ondezoek (NWO) en de Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO) van het ministerie van OCenW
Veldwerk ITS, SCO-Kohnstamm Intituut
Frequentie drie metingen: 2007-2008, 2010-2011 en 2013-2014
Berichtgever leerlingen en ouders/verzorgers; gegevens van het ITS en van het CBS

COOL 2013-2014 Derde meting basisonderwijs - schooljaar 2013-2014 (DOI: http://dx.doi.org/10.17026/dans-xtk-uz6k)

Veldwerkperiode schooljaar 2013-2014
Steekproefmethode scholen uit tweede ronde, aanvulling uitval adhv selectiekenmerken schoolscore, richitng, provincie en urbanisatiegraad
Steekproefomvang 550 scholen uit tweede ronde, plus 180 alleen voor toetsscores, 5900 scholen benaderd voor aanvulling uitval
Respons 37 scholen: 250 uit eerste ronde (46%), 39 alleen toetsscores, 148 vervanging; 340 in referentiesteekproef, 97 in aanvullende steekproef; 28.529 leerlingen: 8995 groep 2, 9475 groep 5, 10.059 groep 8

COOL 2010-2011 Tweede meting basisonderwijs - schooljaar 2010/2011 (DOI: http://dx.doi.org/10.17026/dans-xck-b8kn)

Veldwerkperiode schooljaar 2010-2011
Steekproefmethode scholen uit eerste ronde, aanvulling uitval adhv selectiekenmerken schoolscore, richting, provincie en urbanisatiegraad
Steelproefomvang 537 scholen uit eerste ronde, 6139 scholen aanvulling uitval
Respons 553 scholen: 325 uit eerste ronde (61%), 228 vervanging ; 406 in referentiesteekproef, 147 in aanvullende steekproef
37.799 leerlingen: 11.995 groep 2, 13.266 groep 5, 12.538 groep 8

COOL 2007 Eerste meting basisonderwijs - schooljaar 2007/2008 (P1801)

Veldwerkperiode schooljaar 2007-2008
Steekproefmethode representatieve clustersteekproef van basisscholen en aanvullende steekproeven van scholen met veel achterstandsleerlingen en traditionele vernieuwingsscholen; alle leerlingen uit de groepen 2, 5 en 8
Steekproefomvang 623 ex-prima-scholen, 400 extra traditionele vernieuwingsscholen, 1802 vervanging en extra achterstandscholen
Respons 537 scholen: 356 ex-prima-scholen (57%), 40 extra traditionele vernieuwingsscholen (10%), 154 vervanging en extra achterstandscholen (9%)
38.060 leerlingen: 13.842 groep 2, 12.609 groep 5 en 11.609 groep 8

COOL 2008 Eerste ronde voortgezet onderwijs - schooljaar 2007/2008 (P1810)

Veldwerk Instituut voor toetsontwikkeling Cito, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION)
Veldwerkperiode begin maart 2008 - half mei 2008
Steekproefmethode aan te schrijven scholen geselecteerd op aanwezigheid Prima-leerlingen; leerlingen uit het derde leerjaar
Steekproefomvang 938 scholen aangeschreven, plus 215 aanschrijvingen in een nawerving
Respons 81 scholen
8884 leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs, waarvan 775 voormalige deelnemers aan Prima

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Cohortonderzoek onderwijsloopbanen 5-18 (COOL)

Menu