logo

College voor zorgverzekeringen - databank (CVZ)

De zorgcijfersdatabank is een website van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) met informatie over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland over de afgelopen vijf jaar. De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / College voor zorgverzekeringen - databank (CVZ)

Menu