logo

Consumenten conjunctuuronderzoek (CCO)

Het doel van het CCO is het verschaffen van actuele informatie over consumentenopvattingen over de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden. Met behulp van het onderzoek wordt inzicht verkregen in de opvattingen van consumenten, onder meer over de aankoop van dure consumptiegoederen. Tevens worden veranderingen in optimisme of pessimisme op korte termijn gesignaleerd, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de particuliere consumptie beschikbaar is. De conjunctuuronderzoeken worden mede op verzoek van de Europese Commissie uitgevoerd. Deze gebruikt het onderzoek als een instrument voor de diagnose en korte-termijn prognose van de conjunctuur in combinatie met het conjunctuuronderzoek bij ondernemers in de industrie en bouwnijverheid. Het CBS gebruikt de gegevens onder meer voor de constructie van de index van consumentenvertrouwen.
Zie ook de CBS-informatie over het CCO op de CBS-website.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

particuliere Nederlandse huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Verzamelmethode

vanaf april 1986 maandelijks door middel van computergestuurd telefonisch enquêteren (CATI); vanaf 1972-1983 mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend, vanaf 1972

Berichtgevers

hoofdkostwinner of diens partner

Veldwerkperiode

vanaf april 1986 maandelijks; daarvóór drie maal per jaar

Steekproefomvang

circa 1000 huishoudens

Respons

de initiële respons is ruim 60% van de benaderde huishoudensHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Consumenten conjunctuuronderzoek (CCO)

Menu