logo

Continu vrijetijdsonderzoek (CVTO)

Om te voorzien in de informatiebehoefte over de wijze waarop Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen is als opvolger van de door het CBS stopgezette dagrecreatie-onderzoeken (ODR) door enkele samenwerkende organisaties het ContinuVrijeTijdsOnderzoek opgezet. Het onderzoek richt zich op de vrije tijd die men buitenshuis doorbrengt: uitstapjes buitenshuis van één uur of langer, voor zover het geen familiebezoek betreft en geen uitstapjes vanaf een vakantieadres. De activiteiten mogen geen overnachting omvatten.
Meer informatie over het CVTO staat op de website van nbtc.nipo Research.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

activiteiten, dagtochten, personen

Steekproefkader

TNS NIPObase

Steekproef 

wekelijks wordt een gestratificeerde bruto steekproef getrokken van circa 425 personen

Respons

de respons is wekelijks circa 350 personen (82%)

Verzamelmethode

Computer Assisted Self Interviewing (CASI); klein gedeelte schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBCT) en TNS NIPO

Veldwerk

TNS NIPO

Frequentie

tweejaarlijks sinds 2004

Weging

naar bezit pc; leeftijd, geslacht, regio, welstand, stedelijkheid en opleiding

Berichtgever

kinderen tot 13 jaar (samen met) een ouder

Verslagperiode

vrijetijdsactiviteiten van 1 week terug, beginnend bij 'gisteren'

   
   
   
 
   
   
 
   
   

 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Continu vrijetijdsonderzoek (CVTO)

Menu