logo

Culturele veranderingen in Nederland (CV)

Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks, na 1999 tweejaarlijks herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de 2000 personen ligt.
Tot en met 2002 waren in het schriftelijke deel van CV vragen opgenomen voor het International Social Survey Programme (ISSP). Vanaf 2004 bevat het schriftelijke deel vragen voor de SCP Leefsituatie-index (SLI).
De CV-bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.
In de Vragenbank Culturele Veranderingen staan de vragen en variabelen van de reeks Culturele Veranderingen. Met deze databank is een eigen dataset samen te stellen en te downloaden.

Vanaf 2008 wordt het onderzoek Culturele Veranderingen in samenwerking met het CBS uitgevoerd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandssprekende bevolking vanaf 16 jaar in particulier huishouden

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

vanaf 2008: persoon
vóór 2008: adres, persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

vanaf 2008: personensteekproefkaders op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
2004, 2006: adressenbestand van Cendris
vóór 2006: adressensteekproef uit postcodebestand

Steekproefmethode

vanaf 2008: zelfwegende, gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeente gestratificeerd naar coropgebied en interviewerregio; persoon, aselecte steekproef; deelsteekproeven
2004, 2006: gestratificeerde drietrapssteekproef: postcodegebieden per stedelijkheidsklasse, adressen, personen
vóór 2004: gestratificeerde drietrapssteekproef: gemeenten, adressen, personen

Verzamelmethode

mondelinge en vanaf 1988 ook schriftelijke vragenlijst; vanaf 1998 wordt de mondelinge vragenlijst met behulp van de computer afgenomen (CAPI)
in 2010 zijn twee versies van de vragenlijst gebruikt in een split-half design

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

vanaf 2008: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004, 2006: Intomart GfK bv
vóór 2004: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek (NIPO)

Frequentie

1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979 tot en met 1998, m.u.v. 1982, 1984 en 1990; vanaf 2000 tweejaarlijks

Weging

op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, provincie, stedelijkheidsgraad, herkomst, type huishouden, CWI, huishoudinkomen

CV 2017/2018 deel 1

Veldwerkperiode

november 2017 tot en met februari 2018

Steekproefaantal

2454 uitgezette vragenlijsten

Respons

1428 personen (58%)

CV 2016/2017

Veldwerkperiode

september 2016 tot en met februari 2017

Steekproefaantal

5387 uitgezette vragenlijsten

Respons

2690 personen (51%)

CV 2014/2015

 

Veldwerkperiode

september 2014 tot en met februari 2015

Steekproefaantal

4842 uitgezette vragenlijsten

Respons

2567 personen (53%)

CV 2012/2013

 

Veldwerkperiode

september 2012 tot en met februari 2013

Steekproefaantal

5166 personen; 4863 excl. kaderfouten

Repons

2795 personen (57%)

CV 2010/2011

Veldwerkperiode 

september 2010 tot en met maart 2011 

Steekproefaantal

5252 personen; 4995 excl. kaderfouten

Respons

2936 personen (60%)

CV 2008/2009 (voor wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen via DANS)

Veldwerkperiode

november 2008 tot en met mei 2009 

Steekproefaantal

uitgezette steekproef: 3740 personen 

Respons 

2018 deelnemers, 1963 personen met een afgerond interview (52%)

CV2006 (P1757)

Veldwerkperiode 

september 2006 - januari 2007

Steekproefaantal 

3636 adressen

Respons 

circa 60%: 2104 personen mondelinge vragenlijst; 2058 personen schriftelijke vragenllijst

CV2004 (P1692)

Veldwerkperiode 

september 2004 - januari 2005

Steekproefaantal 

3641 adressen

Respons 

2155 adressen (59%); 2300 personen (op sommige adressen zijn twee personen ondervraagd)

CV2002 (P1624) 

Veldwerkperiode 

oktober 2002 - januari 2003

Respons 

2013 personen

CV2000 (P1525)

Veldwerkperiode 

september 2000 - december 2000

Respons 

2299 personen

Oudere peilingen

CV'75 (P0216)

Veldwerkperiode

november 1975 - december 1975

Respons

2424 personen

CV'78 (P0739)

Veldwerkperiode

januari 1978

Respons

985 personen

CV'79 (P0740)

Veldwerkperiode

oktober 1979 - december 1979

Respons

2022 personen

CV'80 (P0741)

Veldwerkperiode

november 1980 - januari 1981

Respons

2007 personen

CV'81 (P0742)

Veldwerkperiode

augustus 1981 - oktober 1981

Respons

2034 personen

CV'83 (P0828)

Veldwerkperiode

november 1983 - januari 1984

Respons

1932 personen

CV'85 (P0836)

Veldwerkperiode

januari 1985 - februari 1985

Respons

1966 personen

CV'86 (P0946)

Veldwerkperiode

januari 1986 - maart 1986

Respons

2016 personen

CV'87 (P0947)

Veldwerkperiode

september 1987 - december 1987

Respons

1990 personen

CV'88 (P1018)

Veldwerkperiode

november 1988 - januari 1989

Respons

2033 personen

CV'89 (P1052)

Veldwerkperiode

augustus 1989 - november 1989

Respons

2008 personen

CV'91 (P1108)

Veldwerkperiode

september 1991 - december 1991

Respons

1926 personen

CV'92 (P1152)

Veldwerkperiode

september 1992 - december 1992

Respons

2146 personen

CV'93 (P1205)

Veldwerkperiode

september 1993 - januari 1994

Respons

1968 personen

CV'94 (P1290)

Veldwerkperiode

oktober 1994 - januari 1995

Respons

2066 personen

CV'95 (P1291)

Veldwerkperiode

oktober 1995 - januari 1996

Respons

2177 personen

CV'96 (P1347)

Veldwerkperiode

oktober 1996 - januari 1997

Respons

2418 personen

CV'97 (P1417)

Veldwerkperiode

oktober 1997 - januari 1998

Respons

2267 personen

CV'98 (P1451)

Veldwerkperiode

oktober 1998 - januari 1999

Respons

2103 personen

CV'99

Verzamelmethode

In 1999 is uitsluitend het schriftelijke deel van het onderzoek uitgevoerd (ISSP '99), onder deelnemers aan CAPI@HOME van het NIPO.


 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Culturele veranderingen in Nederland (CV)

Menu