logo

Vragendatabank CV

Het onderzoek naar Culturele Veranderingen in Nederland (CV) werd voor het eerst  in 1975 gehouden en is inmiddels al meer dan vijfentwintig  keer uitgevoerd. De reeks bevat nu zo’n  3500 variabelen en gegevens over meer dan 50.000 respondenten:  een rijke  schat aan informatie over een periode van bijna veertig jaar.
Hoe vindt u in deze enorme hoeveelheid de informatie die relevant is voor uw onderzoek?

Vragendatabank

Om op een eenvoudige manier te kunnen zoeken naar vragen en eventuele veranderingen in de loop der jaren hebben het SCP, DANS en CentERdata een vragendatabank opgezet. In deze Vragendatabank Culturele Veranderingen zijn alle vragen en variabelen van de CV-reeks opgenomen en doorzoekbaar gemaakt.  Ook kunt u met deze vragendatabank verschillende variabelen selecteren en voor uw eigen analyse in een dataset over meerdere metingen downloaden. De vragendatabank is momenteel bijgewerkt tot en met de editie van 2012, aan opname van 2014 en 2016 wordt gewerkt. De vragenlijst van 2014 is al wel beschikbaar via DANS Easy.

De vragendatabank Culturele Veranderingen is vrij toegankelijk om naar vragen en variabelen te zoeken. De datasets zijn te verkrijgen via DANS Easy.

 

Downloaden van een eigen dataset

Voor het downloaden van een eigen dataset is wel een inlogcode nodig en gelden enkele gebruiksvoorwaarden.
In de gebruiksinformatie staat hoe u een inlogcode aanvraagt en wat de gebruiksvoorwaarden zijn.

Contact

Vragen, opmerkingen en suggesties ter verbetering kunt u mailen naar vragendatabank@scp.nl.

De Vragendatabank Culturele Veranderingen is een coproductie van CentERdata, Data Archiving and Networked Services (DANS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Menu