logo

Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid (DOZA)

Het onderzoek Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid is gehouden om aanvullende gegevens te verkrijgen voor de Emancipatiemonitor 2002, waarin het thema dagindeling is opgenomen. Het doel van de Emancipatiemonitor is een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van emancipatieproces. Het bestand en de bijbehorende documentatie zijn via DANS te verkrijgen onder studienummer P1652.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL huishoudens met 1 of meer thuiswonende kinderen van 0 12 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

GfK panels

Steekproefmethode

steekproef uit panel

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Frequentie

eenmalig

Weging

naar arbeidsdeelname vrouwelijke partner, opleiding hoofdkostwinner, opleiding partner, stedelijkheidsgraad en regio

Berichtgever

degene die de meeste zorg heeft voor de kinderen (96% vrouwen)

Veldwerkperiode

juni 2002

Steekproefomvang

1296 personen

Respons

1076 personen (83%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid (DOZA)

Menu