logo

Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO)

Het Doorlopend Leefsituatieonderzoek geeft een breed overzicht van objectieve en subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de woonsituatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd, maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn, sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. In 1997 is het DLO opgegaan in POLS, het Permanent onderzoek naar de leefsituatie, van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-bevolking van 13 jaar en ouder; vanaf 1994: 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

geografisch basisregister

Steekproefmethode

drietrapssteekproef: gemeenten, adressen, personen

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); tot 1994 ook een schriftelijke vragenlijst voor jeugd van 13 tot en met 24 jaar

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend (12 deelsteekproeven per jaar), vanaf maart 1989 tot en met 1996

Weging

naar leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad

DLO'89

Veldwerkperiode

maart 1989 - december 1989

Steekproefomvang

7014 personen

Respons

3100 personen (44%)

DLO'90

Veldwerkperiode

1990

Steekproefomvang

10.587 personen

Respons

4939 personen (47%)

DLO'91

Veldwerkperiode

1991

Steekproefomvang

13.046 personen

Respons

6061 personen (46%)

DLO'92

Veldwerkperiode

1992

Steekproefomvang

14.203 personen

Respons

6440 personen (45%)

DLO'93

Veldwerkperiode

1993

Steekproefomvang

13.746 personen

Respons

6367 personen (46%)

DLO'94

Veldwerkperiode

1994

Steekproefomvang

6611 personen

Respons

3423 personen (52%)

DLO'95

Veldwerkperiode

1995

Steekproefomvang

7551 personen

Respons

4038 personen (53%)

DLO'96

Veldwerkperiode

1996

Steekproefomvang

7512 personen

Respons

3914 personen (52%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO)

Menu