logo

EU Kids online (EUKO)

Het Europese project EU Kids online wil de kennis vergroten over de mate, de risico's en de veiligheid van het internetgebruik door Europese kinderen. Dit moet uiteindelijk tot een veiliger internetomgeving voor kinderen leiden. Onderdeel van dit project was een cross-nationaal onderzoek naar de ervaringen met internet van Europese kinderen. Hierbij zijn ook de ervaringen, het gedrag en de zorgen van ouders met betrekking tot het online zijn van hun kinderen in kaart gebracht. Aan dit onderzoek hebben 25 Europese landen deelgenomen.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van EU Kids online

Beschrijving van het Nederlandse deel van het onderzoek:

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

kinderen van 9 tot en met 16 jaar die het internet gebruiken en één van hun ouders

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

adressen van huishoudens in de nationale telefoongids van KPN

Steekproefmethode

gestratificeerde selectie van huishoudens naar regio en bevolkingsdichtheid, telefonische rekrutering van personen

Verzamelmethode

persoonlijk interview (antwoorden met pen en papier door interviewer geregistreerd, PAPI), deels schriftelijke enquête (voor de gevoelige vragen)

Opdrachtgever

EC Safer Internet Programme; hoofdorganisator: London School of Economics (LSE)

Veldwerk

ibt marktonderzoek; overkoepelende instantie voor Europa: Ipsos

Frequentie

eenmalig

Weging

weging per land: aantal kinderen in het huishouden, leeftijd en geslacht van het kind, regio en opleiding van de hoofdverdiener. Europese weging: geschatte populatiegrootte van 9- tot 16-jarige kinderen die het internet gebruiken per land

EUKO 2010

Veldwerkperiode

3 mei tot en met 15 augustus 2010

Steekproefomvang

2638 kinderen voldoen aan de selectiecriteria

Respons

1004 volledige interviews

relevante SCP-publicaties

Menu