logo

EU Labour Force Survey (EU LFS)

Om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de lidstaten van de Europese Gemeenschap te signaleren en passende beleidsmaatregelen mogelijk te maken worden al sinds 1960 worden gegevens verzameld over de arbeidsmarktsituatie. Ter wille van de vergelijkbaarheid van de gegevens zijn in 1998 regels afgesproken waaraan het onderzoek binnen de verschillende lidstaten moet voldoen. De Nederlandse versie van de LFS is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS.
Meer informatie bij 'Access to microdata' onder het tabblad Statistics op de eurostat-site.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van de EU lidstaten van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort

enquête

onderzoek

personen en huishoudens

Entiteiten

van 1983 tot 1997 was er een peiling in het voorjaar; vanaf 1998 zijn er gegevens

Veldwerkperiode

per kwartaal

Opdrachtgever

Europese Unie; de nationale gegevens worden centraal door Eurostat verwerktEuropese Unie; de nationale gegevens worden centraal door Eurostat verwerkt

Frequentie

jaarlijks, vanaf 1983

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / EU Labour Force Survey (EU LFS)

Menu