logo

EenVandaag-opiniepanel

Het EenVandaag Opiniepanel van de TROS en de AVRO telt ruim 43.000 leden, afkomstig uit alle delen van het land en alle lagen van de Nederlandse samenleving. Iedere week nemen gemiddeld 23.000 panelleden deel aan een online onderzoek over de actualiteit: aan bod komen politieke onderwerpen als verkiezingen, bezuinigingen en formatie; en maatschappelijke thema's zoals kernenergie, pensioenen en gezondheidszorg. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van het EenVandaag Opiniepanel.

De uitslag van de peilingen zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / EenVandaag-opiniepanel

Menu