logo

Emancipatie-opinies (EMOP)

Voor de Emancipatiemonitor wordt in aanvulling op het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV) een onderzoek naar emancipatie opinies gehouden. Hierbij worden vragen gesteld naar opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming en seksuele intimidatie en mishandeling.
Emancipatie-opinies is een onderzoek van de SCP-onderzoeksprogramma Dynamiek op de arbeidsmarkt.

De EMOP-bestanden zijn via DANS te verkrijgen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

tot 2008: CentERpanel
2008 - 2012: De Onderzoek Groep
2014 - 2016: GfK Panelservices
2018: LISS panel

Steekproefmethode

selectie uit panel

Verzamelmethode

tot 2008: computergestuurde vragenlijst: Computer Assisted Selfcompletion Interviewing (CASI)
2008-2012: voorselectie Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI); hoofdonderzoek: self completion via internet (CAWI) of schriftelijk (PAPI) 
2014 - 2016: mixed mode: online of schriftelijk (CAWI/PAPI)
2018: online (CAWI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

tot 2008: CentERdata
vanaf 2008: MarketResponse Nederland BV
vanaf 2014: GfK Panelservices Benelux
vanaf 2018: CentERdata

Frequentie

tweejaarlijks vanaf 2000

Weging

tot 2008: naar geslacht en opleidingsniveau
2008-2012: naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en internetgebruik
2014: op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau
2016: op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en district
2018: op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

EMOP2018

Veldwerkperiode 4 juni tot en met 27 juni 2018
Steekproefomvang 2945 personen
Respons 2039 personen (69%)

EMOP2016

Veldwerkperiode 31 maart tot en met 2 mei 2016
Steekproefomvang 4131 personen (252 offline panel; 3879 online panel)
Respons 2612 personen (63%) (156  offline panel (62%), 2456  online panel (63%))

-------- oudere afleveringen -------

 

EMOP2000 (P1490)

Veldwerkperiode

17-19 maart en 24-26 maart 2000

Steekproefomvang

3130 personen

Respons

1537 personen (49%)

EMOP2002 (P1597)

Veldwerkperiode

10-14 mei 2002

Steekproefomvang

2569 personen

Respons

1782 personen (69%)

EMOP2004 (P1690)

Veldwerkperiode

maart 2004 (week 13)

Steekproefomvang

2878 personen

Respons

1807 personen (63%)

EMOP2006 (P1762)

Veldwerkperiode

maart 2006 (week 12)

Steekproefomvang

2911 personen

Respons

2199 personen (76%)

EMOP2008 (P1846)

Veldwerkperiode

voorselectie: 13 mei 2008 - 27 mei 2008; hoofdonderzoek: 13 mei 2008 - 9 juni 2008

Steekproefomvang

bruto steekproef uit het panel 4198 personen; telefonische voorselectie: 2350 personen

Respons

1766 personen (75%); 1455 via internet, 311 schriftelijk

Weegfactor

tussen 0,53 en 2,71 

EMOP2010 (P1847)

Veldwerkperiode 

voorselectie: 31 mei 2018- 19 juni 2010; hoofdonderzoek: 31 mei 2010 - 23 juni 2010

Steekproefomvang 

bruto steekproef uit het panel 4406 personen; telefonische voorselectie: 2387 personen

Respons 

1584 personen (66%); 1219 via internet, 365 schriftelijk

Weegfactor

tussen 0,54 en 2,72 

EMOP2012 (Persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-vfc0-hp)

 Veldwerkperiode

voorselectie: 3 mei 2012- 15 mei 2012; hoofdonderzoek: 3 mei 2012 - 3 juni 2012

 Steekproefomvang

bruto steekproef uit het panel 5370 personen; telefonische voorselectie: 4029 personen

 Respons

2619 personen (49%) waarvan 252 jongeren van 16-26 jaar en 233 leidinggevenden; 2098 via internet, 521 schriftelijk

 Weegfactor

tussen 0,61 en 1,96

EMOP2014

 

Veldwerkperiode 

 3 april t/m 5 mei 2014

Steekproefomvang 

 3068 personen

Respons 

 2155 personen (70%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Emancipatie-opinies (EMOP)

Menu