logo

Enquête consument en milieu (ECM)

De enquête Consument en milieu is gehouden om na te gaan in welke mate Nederlandse huishoudens milieurelevant gedrag vertonen, welke samenhangen er bestaan tussen milieurelevante gedragingen en wat belangrijke determinanten zijn van verschillende milieurelevante gedragingen. Het bestand en de bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS met het studienummer P1452.

 

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

PTT-telefoonregister: privé-aansluitingen

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens; stratificatie naar regio en stedelijkheidsgraad

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

18 mei - 16 juni 1995

Steekproefomvang

4000 huishoudens

Respons

2167 huishoudens (54%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête consument en milieu (ECM)

Menu