logo

Enquête eigen verantwoordelijkheid (EEV)

Voor het Sociaal en Cultureel Rapport 2012 met het thema Eigen verantwoordelijkheid zijn data verzameld in een survey onder de leden van het LISS-panel. Er zijn vragen gesteld over de opvattingen over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burger, in algemene zin en toegespitst op de verschillende onderzoeksthema's.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

LISS-panel van CentERdata

Steekproefmethode

eenvoudige random steekproef uit het panel

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

EEV 2012

Veldwerkperiode

april 2012

Steekproefomvang

vragenlijst voorgelegd aan 4015 panelleden

Respons

3359 volledig ingevulde vragenlijsten (84%)

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête eigen verantwoordelijkheid (EEV)

Menu