logo

Enquête gemeentelijke pgb-uitgaven en tarieven huishoudelijke hulp (EGH)

Het SCP brengt jaarlijks advies uit over het Wmo-budget voor huishoudelijke hulp. Hiervoor is in 2009-2010 een enquête in twee fasen gehouden onder gemeenten om de hoogte van de werkelijk door zorgaanbieders in rekening gebrachte tarieven voor huishoudelijke hulp en de werkelijk uitgekeerde bedragen uit het persoonsgebonden budget (pgb) te kunnen bepalen. Deze enquête is zonder fasering herhaald in 2011-2013.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

alle gemeenten in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

gemeenten

Selectie

In EGH 2009-2010 zijn in de tweede fase alleen gemeenten benaderd die hebben aangegeven dat de genoemde tarieven verschillen met die van het CAK, en gemeenten die in de eerste fase niet hebben gerespondeerd

Verzamelmethode

EGH 2009-2010: eerste fase: papieren vragenlijst; tweede fase: online vragenlijst
EGH 2011-2013: online vragenlijst

Berichtgever

ambtenaar die de Wmo coördineert

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

EGH 2009-2010: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
EGH 2011-2013: I&O Research

Gegevens

EGH 2009-2010: hoogte pgb-uitgaven voor huishoudelijke hulp in 2009 en verwachte uitgaven voor 2010, tarieven zorgaanbieders in 2009 en 2010
EGH 2011-2013: hoogte pgb-uitgaven voor huishoudelijke hulp en tarieven zorgaanbieders in 2011-2013

EGH 2011-2013

Veldwerkperiode

1 mei 2014 - 8 juli 2014

Aantal

422 gemeenten; na samenvoegingen 415 gemeenten

Repons

306 gemeenten (73%); na samenvoegingen 302 gemeenten(73%)

EGH 2009-2010

Veldwerkperiode

november/december 2010 (eerste fase) en januari/februari 2011 (tweede fase)

Aantal

430 gemeenten

Respons

391 gemeenten, waarvan 170 gemeenten met tarieven die verschillen met die van het CAK

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête gemeentelijke pgb-uitgaven en tarieven huishoudelijke hulp (EGH)

Menu