logo

Enquête interesse in klassieke muziek (EIKM)

Voor een onderzoek naar de motivaties voor het bezoeken van klassieke concerten is onder leden van AVRO-Klassiek een schriftelijke vragenlijst uitgezet met vragen over de beleving van klassieke muziek. Het doel hiervan was meer inzicht te krijgen in de luistergewoonten en luisterervaringen van liefhebbers van klassieke muziek. Het onderzoek is gehouden in het kader van de masterthesis van Meintje de Roest.

 

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

klassieke-muziekliefhebbers onder de Nederlandse bevolking

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

leden van AVRO Klassiek (circa 13.000 leden)

Steekproefmethode

aselecte steekproef

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig

EIKM 2005

 

Veldwerkperiode

april-mei 2005

Steekproefomvang

500 personen

Respons

212 personen (42%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête interesse in klassieke muziek (EIKM)

Menu