logo

Enquête slachtoffers misdrijven (ESM)

Ten behoeve van het beleid van politie en justitie werd in de Enquête slachtoffers misdrijven informatie verzameld over het aantal en de aard van de misdrijven waarvan de bevolking slachtoffer is geweest. Ook zijn vragen gesteld over het aangiftegedrag van de slachtoffers en het ondertekenen van een proces-verbaal.
De ESM is na 1992 opgevolgd door de Enquête Rechtsbescherming en veiligheid (ERV), die in 1997 is opgenomen in de module Recht van POLS, het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie. Zie ook de CBS-beschrijving van de ESM 1981-1993.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon; vanaf 1984: adres

Entiteiten

personen; delicten

Steekproefkader

gemeentelijke bevolkingsregisters; vanaf 1984: PTT-afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

aselecte tweetrapssteekproef: gemeente, persoon;, vanaf 1984: aselecte drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; gemeenten gestratificeerd naar provincie en urbanisatiegraad; persoon eerstjarige

Verzamelmethode

mondelinge en vanaf 1984 ook schriftelijke vragenlijst

Veldwerkperiode

januari-februari van het jaar na het betreffende jaar

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Uitvoerder veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

jaarlijks van 1981 tot en met 1984, daarna in de even jaren

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio, urbanisatiegraad, inwoneraantal

Respons ESM'80

8475 personen

Respons ESM'81

10.738 personen

Respons ESM'82

10.765 personen

Respons ESM'83

10.931 personen

Respons ESM'84

9730 personen

Respons ESM'86

9502 personen

Respons ESM'88

4686 personen

Respons ESM'90

4513 personen

Respons ESM'92

4448 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête slachtoffers misdrijven (ESM)

Menu