logo

Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL)

De EWL van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beoogt de werkgelegenheid naar regio en bedrijfstak in kaart te brengen door het verzamelen van gegevens van bedrijven en instellingen over banen van werknemers. De EWL is in 1995 begonnen en in 2006 beƫindigd. Voor 1993 en 1994 zijn bij het CBS banengegevens beschikbaar uit de JWL (Jaarlijks onderzoek Werkgelegenheid en Lonen). In 2006 is de EWL opgevolgd door de SWL (Statistiek Werkgelegenheid en Lonen).

Meer informatie over deze onderzoeken via de dataverzamelingbladzijde van het CBS.Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL)

Menu