logo

Enquêtes lokaal jeugdbeleid (ELJ)

Ten behoeve van het project Lokaal jeugdbeleid is een enquête gehouden onder alle gemeenten en stadsdelen/deelgemeenten van Amsterdam en Rotterdam naar het voorzieningenaanbod voor jeugdigen

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL gemeenten en deelgemeenten Amsterdam en Rotterdam

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

gemeenten

Steekproefmethode

hele universum

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

SGBO, onderzoeks- en adviesbureau van de VNG

Veldwerkperiode

oktober - december 1998

Verslagperiode

1998; gegevens over kinderopvang uit 1997

Frequentie

eenmalig

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Berichtgever

ambtenaren

Steekproefomvang

548 gemeenten en 29 deelgemeenten

Respons

74,4 procentHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquêtes lokaal jeugdbeleid (ELJ)

Menu