logo

Ervaren discriminatie (ErDis)

Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder  groepen van verschillende herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen en overige westerse allochtonen), Joden en LHTBers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

doelgroepen naar herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen, overige westerse allochtonen), Joden en LHTB-ers,  leeftijd 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquêtet

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

voor doelgroepen naar herkomst: CBS-personenbestand op basis van de GBA;  voor Joden en LHTB-ers:TNS NIPObase

Steekproefmethode

selecte steekproef voor de doelgroepen naar herkomst door het CBS; Joodse en LHTB-respondenten via screening in TNS NIPObase

Verzamelmethode

schriftelijke of online vragenlijst; vragenlijst in verschillende talen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS Nipo

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

gevraagd is naar ervaringen in 'de afgelopen twaalf maanden'

ErDis 2013

Veldwerkperiode

10 april tot 9 juni 2013

Steekproefomvang

doelgroepensteekproef CBS: 45.000 personen; uit TNS NIIPObase: 558 Joodse respondenten en 1335 LHTB-respondenten

Respons

doelgroepensteekproef: 11.497 personen (28%); joden: 426 personen (76%); LHTB-ers: 1041 personen (78%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Ervaren discriminatie (ErDis)

Menu