logo

Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance (ESWT)

Als aanvulling op bestaande onderzoeken naar werk en werkomstandigheden, waarin veelal de individuele werknemer als uitgangspunt wordt genomen, heeft de European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions (Eurofound) het Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance gehouden. Hierin is ruim 21.000 bedrijfsvestigingen uit 21 landen gevraagd naar werktijdregelingen en zaken rond de balans tussen werk en privéleven. De nadruk lag hierbij op flexibele werktijden, overwerk, deeltijdwerk, werken op ongebruikelijke uren, (zorg)verlof en (vervroegd) pensioen.
Meer informatie:
http://www.eurofound.europa.eu/

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bedrijfsvestigingen (inclusief overheidsbedrijven) met tien of meer werknemers in 21 lidstaten van de EU, exclusief landbouwbedrijven

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

bedrijf

Entiteiten

bedrijven

Steekproefkader

adresregisters

Steekproefmethode

stratificatie naar bedrijfsomvang en sector

Verzamelmethode

computer gesteunde telefonische interviews (CATI)

Opdrachtgever

European Foundation for the Improvement of Working and Living conditions (Eurofound)

Uitvoerder veldwerk

TNS Infratest Sozialforschung, München ism nationale

Frequentie

eenmalig

Weging

naar bedrijfsomvang en sector

Berichtgever

managers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en vervolginterview met werknemersvertegenwoordigers

ESWT 2004/2005

 

Veldwerkperiode

in de 15 oude lidstaten: september - november 2004; in 6 van de nieuwe lidstaten (toegetreden op 1 mei 2004): mei - juli 2005

Respons

21.031 bedrijven (21.031 interviews met managers en 5232 interviews (25%) met werknemersvertegenwoordigers)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance (ESWT)

Menu