logo

Europa doorvraagenquête (EUD)

Omdat de resultaten van enquêteonderzoek en focusgroepen inzake meningen over de EU niet met elkaar overeenstemmen is een survey-experiment opgezet. Hierin zijn twee metingen uitgevoerd met vragen uit de algemene Eurobarometer, aangevuld met vragen over de acceptatie van nieuwe landen in de EU. Afhankelijk van hun antwoorden kregen de respondenten tegenargumenten voorgelegd, waarna  met een aantal vervolgvragen werd nagegaan of hun mening hierdoor veranderd was. In de vervolgmeting werd een aantal vragen uit de voormeting opnieuw gesteld om te kijken in hoeverre de verandering blijvend was.

EUD was een project van de SCP-onderzoeksgroep Participatie en Bestuur

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

online panel GfK Intomart

Steekproefmethode

steekproef uit een panel; landelijk representatief voor geslacht, leeftijd en opleiding

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Intomart GfK

Frequentie

eenmalig

EUD 2008

Veldwerkperiode

voormeting: 17-20 januari 2008; vervolgmeting: 18-26 februari 2008

Steekproefomvang

3171 personen

Respons 

1825 personen (58%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Europa doorvraagenquête (EUD)

Menu