logo

European Community Household Panel (ECHP)

Het European Community Household Panel is een longitudinaal panelonderzoek in opdracht van Eurostat. In de deelnemende lidstaten worden vragen gesteld over inkomen, arbeid, armoede en sociale uitsluiting, wonen, gezondheid en andere sociale indicatoren betreffende de leefsituatie van particuliere huishoudens en personen.
Eurostat harmoniseert de gegevens die de verschillende landen landen uit registraties of bestaand onderzoek aanleveren. De Nederlandse gegevens in het ECHP zijn gebaseerd op het Sociaal Economisch Panelonderzoek (SEP) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van de Europese lidstaten van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

longitudinaal panelonderzoek

Entiteiten

personen en particuliere huishoudens

Verzamelmethode

verschilt per deelnemend land

Frequentie

8 jaarlijkse golven, van 1994 - 2001

Omvang

het aantal huishoudens per land per golf varieert en ligt globaal tussen 2000 en 6000

Opdrachtgever

Eurostat

Uitvoerder veldwerk

in Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / European Community Household Panel (ECHP)

Menu