logo

European Social Survey (ESS)

De European Social Survey beoogt met behulp van strikte methoden de wisselwerking tussen de veranderende instituties van Europa, haar politieke en economische structuren en de attitudes, overtuigingen en gedragspatronen van haar verschillende volken in kaart te brengen en te verklaren. Tevens moet dit onderzoek betrouwbare gegevens opleveren over de snelheid en richting van veranderingen in de achterliggende attitudes en waarden van de bevolking. Naarmate de reeks vordert wordt zo een langetermijninzicht verkregen in het sociale weefsel van het huidige Europa. Uitgebreidere beschrijvingen van de ESS en het veldwerk in de verschillende landen zijn te vinden op de ESS-website en bij het Noorse data-archief.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishouden

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

in Nederland: postafgiftenpuntenbestand

Steekproefmethode

in Nederland: tweetrapssteekproef zonder stratificatie: aselecte adressensteekproef; eerstjarige persoon

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst; aanvullende schriftelijke vragenlijst

Veldwerk

in Nederland: GfK Panelservices Benelux; in 2014/2015:TNS/NIPO-Veldkamp; 2016/2017: Kantar (voorheen TNS/NIPO-Veldkamp)

Opdrachtgever

Europese Commissie / European Science Foundation; in Nederland: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Frequentie

tweejaarlijks vanaf 2002

Weging

'design weight' om de steekproef per land representatief te maken; 'population size weight' om landen onderling te vergelijken

 

 

ESS 2016/2017

European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file: Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

Veldwerkperiode

in Nederland: 1 september 2016 - 31 januari 2017

Respons

in Nederland: 53%

ESS 2014/2015

European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC

Veldwerkperiode

in Nederland: 8 september 2014 - 15 januari 2015

Respons

in Nederland: 59%

ESS 2012/2013

European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

Veldwerkperiode

in Nederland: 28 augustus 2012 - 30 maart 2013

Respons

in Nederland: 55%

ESS 2010/2011 ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
Veldwerkperiode

in Nederland: september 2010 - april 2011

Respons

in Nederland: 60%

ESS 2008/2009 ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
Veldwerkperiode

in Nederland: september 2008 - juni 2009

Respons

in Nederland: 50%

ESS 2006/2007 ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
Veldwerkperiode

in Nederland: september 2006 - maart 2007

Respons

in Nederland: 60%

ESS 2004/2005 ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data (2004). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
Veldwerkperiode

in Nederland: september 2004 - februari 2005

Respons

in Nederland: 64%

ESS 2002/2003 ESS Round 1: European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

Veldwerkperiode

in Nederland: september 2002 - februari 2003

Respons

in Nederland: 68%

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / European Social Survey (ESS)

Menu