logo

European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

EU-SILC van Eurostat is opgezet om tijdige en vergelijkbare microdata over inkomen, en het niveau en de structuur van de armoede en de sociale uitsluiting in de lidstaten van de EU te verzamelen, zowel steekproefgewijs als longitudinaal.
Meer informatie over EU-SILC op de website van Eurostat
.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

huishoudens in de lidstaten van de EU; leden van die huishoudens van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête, soms aangevuld met registergegevens; voor de longitudinale gegevens wordt in de meeste landen een geïntegreerd ontwerp met 4 groepen in een (roterend) panel gehanteerd

Steekproefkader

in Nederland panel uit deelnemers aan de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS, aangevuld met een steekproef van 65+-ers

Verzamelmethode

bij voorkeur mondelinge vragenlijst (CAPI), indien nodig telefonische ondervraging (CATI) of schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Eurostat

Veldwerk

in Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

jaarlijks vanaf 2004

Berichtgever

proxy toegestaan

Verslagperiode

inkomengegevens van uiterlijk 12 maanden voor de peiling

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

Menu