logo

Evaluatie jeugdwet onderzoek onder ouders (EJOO)

Vanaf 1 Januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, waarin de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente is komen te liggen. Drie jaar na invoering is deze wet geevalueerd.  Het onderzoek Evaluatie jeugdzorg onderzoek onder ouders maakt deel uit van deze evaluatie.

Doel van deze enquête was de ervaringen van ouders met de toegang tot en met de uitvoering van jeugdhulp in kaart te brengen. Hiervoor werden ouders met een of meer kinderen in de jeugdhulp/jeugdzorg bevraagd over hun ervaringen met de jeugdhulp. Daarnaast zijn ook ouders van gezinnen benaderd die geen gebruik maken van jeugdhulp; dit om meer zicht te krijgen op (eventuele problemen met) de toegankelijkheid van jeugdhulp en om ervaringen met preventieve voorzieningen in kaart te brengen.
Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door het CBS in het voorjaar van 2017.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Onderzoeksdocumentatie EJOO

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Evaluatie jeugdwet onderzoek onder ouders (EJOO)

Menu