logo

Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB)

De Familie-enquête Nederlandse bevolking is een survey-onderzoek van de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de levensloop en leefsituatie van de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek komen enerzijds vragen aan de orde over de levensloop op demografisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied, en anderzijds vragen over de leefstijl, vrijetijdsgedrag, politieke voorkeur, godsdienst, waarden en normen, en sociale participatie.
Een belangrijk kenmerk van de familie-enquête is dat naast de primaire respondent en zijn of haar partner  ook één van beide ouders, één van de broers of zusters, en één volwassen uit huis wonend kind worden ondervraagd. De primaire respondent en de partner zijn op identieke manier ondervraagd. De ouder, de broer of zus en het kind krijgen een selectie van de vragen die aan respondent en partner zijn gesteld.
Meer informatie over de achtergronden van deze enquête is te vinden op de site van de Radboud Universiteit.

FNB 2009 is te verkrijgen via DANS: persistent identifier urn:nbn:nl:ui:13-9a8-j83
FNB 2003/2004 is te verkrijgen via DANS: P1793, persistent identifier urn:nbn:nl:ui:13-d52-i53
FNB 2000 is te verkrijgen via DANS: P1609, persistent identifier urn:nbn:nl:ui:13-itw-u6l
FNB 1998  is te verkrijgen via DANS: P1583,  persistent identifier urn:nbn:nl:ui:13-e0f-3i5
FNB 1992/1993 is te verkrijgen via DANS: P1245, urn:nbn:nl:ui:13-3wu-en0

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB)

Menu