logo

Geïntegreerde informatienetwerken ouderenzorg (GINO)

GINO is een registratiesysteem voor het vastleggen van cliëntgegevens in de ouderenzorg. Het zijn longitudinale gegevens: hulpvragers worden vanaf de eerste aanvraag gevolgd. De gestandaardiseerde elektronische patiëntendossiers zijn de basis voor het systeem. Dit cliëntvolgsysteem is vanaf 1990 ontwikkeld, aanvankelijk als project van de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1994 binnen een zelfstandige onderneming (GINO bv), met het doel een informatiesysteem te krijgen dat ook geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek naar het hulpverleningsproces. Uit de gegevens kan daartoe ad hoc een analysebestand worden samengesteld.

 

Het systeem bestaat uit relationele databases met bijbehorende software waarmee regionale indicatie organen (RIO's), thuiszorginstellingen, verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor visueel gehandicapten en in verschillende vormen van transmurale zorg gegevens kunnen vastleggen van de aanvragen voor zorg, welzijn en wonen.


Vanaf 1 januari 2005 zijn de RIO's opgeheven en is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor de indicatiestelling en formeel eigenaar van de data.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Geïntegreerde informatienetwerken ouderenzorg (GINO)

Menu