logo

Gebruik kinderopvang (GKO)

Om de vraag naar kinderopvang beter te kunnen ramen wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van kinderopvang. Dit onderzoek moet inzicht bieden in de determinanten en restricties bij de vraag naar kinderopvang door ouders en in de relatie tussen kinderopvang en arbeidsparticipatie.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse huishoudens met tenminste één thuiswonend kind in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar, inclusief eenoudergezinnen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

GfK-panels; nameting: de respondenten uit GKO2004 die nog steeds in het panel zitten en nog steeds kinderen van 0 tot en met 12 jaar hebben

Steekproefmethode

selectie uit panel

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices

Frequentie

eenmalig in 2004 met een nameting in 2005

Weging

naar inkomen, opleiding moeder, stedelijkheidsgraad en aantal kinderen; arbeidsdeelname

Berichtgever

de moeder

GKO2004

Veldwerkperiode

maart - april 2004

Steekproefomvang

2500 huishoudens

Respons

2015 huishoudens (81%)

GKO2005 (nameting)

Veldwerkperiode

april - mei 2005

Steekproefomvang

1625 huishoudens

Respons

1306 huishoudens (80%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gebruik kinderopvang (GKO)

Menu