logo

Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen (GNC)

Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen is een onderzoek naar het bezit en gebruik van de producten van de nieuwe informatie  en communicatietechnologie in Nederlandse huishoudens.
Het bestand is te verkrijgen via
DANS onder studienummer P1571.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

adresbestand KPN Telecom

Steekproefmethode

aselecte steekproef van postcodes, random 1 adres per postcode, eerst jarige persoon na een bepaalde datum

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Sociologie

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stemgedrag in 1998, geregistreerd staan in PTT telefoonboek, wonen in een van de 4 grote steden

GNC 1998 

Veldwerkperiode

najaar 1998

Steekproefomvang

6000 huishoudens

Respons

2538 personen (43%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen (GNC)

Menu