logo

Gegevensbestand quartaire sector (GEQS)

De gegevensbank Quartaire Sector bevat enkele duizenden tijdreeksen voor de periode van 1950 tot heden. Het bestand is door het SCP opgezet als documentatiesysteem voor analyses van voorzieningengebruik en kosten van quartaire diensten. De quartaire sector heeft ruwweg betrekking op de niet-commerciƫle dienstverlening en omvat onder meer de volgende deelsectoren: openbaar bestuur, politie en justitie, organen voor sociale zekerheid, onderwijs, zorg, cultuur en sport, en openbaar vervoer. De reeksen worden jaarlijks bijgewerkt aan de hand van CBS-statistieken en gegevens van ministeries.

In 2011 is GEQS met de database 'Netwerksectoren in cijfers' van het instituut IPSE opgegaaan in de Database Publieke Sector (DPS).


 Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gegevensbestand quartaire sector (GEQS)

Menu