logo

Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen (GWAO'03)

Het onderzoek GWAO naar de sociale positie, gezondheid en het welzijn van allochtone ouderen is gehouden in het kader van de ontwikkeling van een beleid voor allochtone ouderen. In dit onderzoek zijn gegevens verzameld over de situatie van niet in Nederland geboren Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers van 55 jaar en ouder op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn en over hun gebruik van sociale en materiële hulpbronnen.
Dit onderzoek is verkrijgbaar via DANS.

GWAO is een project van de SCP-onderzoeksgroep Zorg.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

oudere (55+), eerste generatie (niet in Nederland geboren) Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers + een controlegroep van autochtone 55+-ers

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Gemeentelijke Basisadministratie (behalve voor de Molukkers)

Steekproefmethode

in 11 gemeenten een aselecte steekproef uit genoemde groepen behalve de Molukkers, met aantallen op grond van de verdeling van deze groepen in die gemeente; voor de Molukkers is een quotasteekproef gebruikt met behulp van de sneeuwbalmethode en via contactpersonen

Verzamelmethode

mondelinge (vertaalde) vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Bureau Veldkamp; ISEO (de Molukse ouderen)

Frequentie

eenmalig

Weging

per etnische groep naar leeftijd en geslacht

Veldwerkperiode

maart - oktober 2003

Verslagperiode

het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot enkele jaren

Steekproefomvang

uit de eerste vier groepen zijn 3284 personen benaderd

Respons

1503 personen uit de eerste vier groepen (46%); 307 Turken (40%), 284 Marokkanen (64%), 308 Surinamers (47%), 300 Antillianen (51%), 304 autochtonen (45%); 308 MolukkersHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen (GWAO'03)

Menu