logo

Gezondheidsenquête (GE)

De continue Gezondheidsenquête heeft tot doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en preventief gedrag van de Nederlandse bevolking. Daartoe worden vragen gesteld over onder meer de ervaren gezondheid, activiteitenbeperking, contacten met de huisarts, de specialist en de tandarts, ziekenhuisopnamen en medicijngebruik. Tevens wordt gevraagd naar de diverse persoons- en achtergrondkenmerken van de respondenten.
De in 1981 gestarte Gezondheidsenquête (GE) is In 1997 opgegaan in POLS, het Permanent Leefsituatieonderzoek van het CBS, waarna het in 2010 weer een zelfstandig onderzoek is geworden (GE of GECON).
Zie voor de oudere onderzoeken ook de informatie bij het CBS over de gezondheidsenquêtes GE (1981-1996) en in POLS (1997-2009).

Zie voor de nieuwere onderzoeken de CBS-infomatie over de continue gezondheidsenquête vanaf 2010 en over de gezondheidsenquête vanaf 2014.

De bestanden van de gezondheidsenquête zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

personensteekproefkader op basis van de GBA

Verzamelmethode

mixed-mode: CAWI-CATI-CAPI; aanvullende lijst schriftelijk of via internet

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

jaarlijks vanaf 2010; verspreid over de maanden van het jaar

Weging

weegfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte en enquêteseizoen

Steekproef

circa 15 000 personen

Respons

60-65 procent, waarvan  ongeveer 55 procent ook de aanvullende vragenlijst voor personen van 12 jaar en ouder heeft ingevuld


 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gezondheidsenquête (GE)

Menu